Ziekenhuishygiëne

U bevindt zich hier: Noodsituaties & veiligheid > Veiligheid > Ziekenhuishygiëne

Doelstelling

De voornaamste doelstelling van de dienst ziekenhuishygiëne is het voorkomen en controleren van nosocomiale infecties. Dit zijn infecties opgelopen in het ziekenhuis meer dan 48 uur na opname. Hiervoor is een beleid uitgewerkt in verband met voorzorgsmaatregelen, isolatie van patiënten en acties bij epidemische clusters. Verder wordt toezicht gehouden op hygiëneaspecten bij allerlei ziekenhuisactiviteiten.

Handhygiëne wordt beschouwd als de meest doeltreffende maatregel van de algemene voorzorgsmaatregelen ter preventie van infecties bij de zorgverlening en ter preventie van de verspreiding van multiresistente micro-organismen.
Als ziekenhuis nemen we deel aan de nationale campagnes handhygiëne. Meer info hierover vind je via volgende knop:

Website nationale campagnes handhygiëne

Meldingsplichtige infectieziektes in Vlaanderen

Op 1 januari 2017 trad een gewijzigd ministerieel besluit (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 18 juli 2016) in werking met een geactualiseerde lijst van de meldingsplichtige infectieziekten in Vlaanderen:

 • Antrax
 • Botulisme
 • Brucellose
 • Cholera
 • Chikungunya-infectie
 • Dengue
 • Difterie
 • Enterohemorragische Escherichia coli-infectie
 • Gastro-enteritis (collectief)
 • Gele koorts
 • Gonorroe
 • Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie
 • Hepatitis A
 • Hepatitis B (acuut)
 • Influenza (aviaire en nieuwe variant)
 • Legionellose
 • Leptospirose
 • Malaria
 • Mazelen
 • Invasieve meningokokkeninfecties
 • Pertussis
 • Pest
 • Pokken
 • Poliomyelitis inclusief acute slappe parese
 • Psittacose
 • Q-koorts
 • Rabiës
 • Salmonella typhi of S. paratyphi-infectie
 • SARS- en MERS-CoV-infectie
 • Scabiës, collectieve infectie
 • Shigella-infectie
 • Streptococcus pyogenes, invasieve infectie
 • Syfilis
 • Tuberculose
 • Tularemie
 • Virale hemorragische koorts
 • Vlektyfus
 • Voedselinfecties
 • Westnijlvirusinfectie
 • Zikavirusinfectie
 • Zorginfecties

En elk vermoeden van een ernstige infectie die een epidemisch karakter dreigt aan te nemen of aangenomen heeft.

Team voor ziekenhuishygiëne

Comité voor ziekenhuishygiëne

Procedures

Zie: Documenten > Procedures en protocollen > Ziekenhuishygiëne.