Aanvraagprocedure

U bevindt zich hier: Vorming > Externe vorming > Aanvraagprocedure

  • Vul de externe vormingsaanvraag zo volledig mogelijk in (zie ‘Documenten’ > ‘Formulieren’ > ‘Administratie – personeelsdienst’ > ‘VOR 1: aanvraag voor externe vorming’.
  • Je afdelingshoofd tekent de externe vormingsaanvraag voor akkoord.
  • Deze aanvraag, aangevuld met zo veel mogelijk info over het vormingsmoment, wordt dan aan een medewerker van de personeelsdienst bezorgd ter verdere opvolging.
  • Wanneer het echter om een grotere uitgave gaat, wordt de aanvraag eerst bezorgd aan Gert De Leener, stafmedewerker Klinisch Therapeutische Zorg via zijn persoonlijk postvakje (Campus Gent: onthaal; campus Sleidinge: secretariaat patiëntenzorg). Je afdelingshoofd wordt nadien zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.
    Een goedkeuring houdt in dat het ziekenhuis tussenkomt in de inschrijvingskosten en dat deelname aan de vorming tijdens de arbeidsuren gebeurt. Het kan ook zijn dat slechts één van beide faciliteiten aangeboden wordt. Bij goedkeuring staat de personeelsdienst verder in voor de administratieve afhandeling van uw inschrijving.