Wachtdienst Zorg

U bevindt zich hier: Wachtdienstregeling & contactgegevens > Wachtdienstregeling > Wachtdienst Zorg

De ‘Wachtdienst Zorg’ wordt vanaf dinsdag 23 april 2019 in beurtrol waargenomen door iemand van de afdelingshoofden, diensthoofden en directeur patiëntenzorg, telkens voor een periode van 1 week. Een beurtrolweek loopt van dinsdag naar dinsdag.

Tijdens de Wachtdienst Zorg kan op de waarnemer van de wachtdienst buiten de kantooruren beroep gedaan worden voor:

  • het melden van alle onverwachte afwezigheden (beide campussen), in overleg wordt dan nagegaan/afgestemd wie de vervanging kan doen.
  • opvang bij ernstige incidenten

Van beide organisatorische deelgebieden (minimumbezetting afdelingen, procedure critical incidents) volgt nog een uitgebreidere procesbeschrijving (procedure).

De waarnemer van de Wachtdienst Zorg is te bereiken op 0470/90.70.93.